Žiro računi za donacije:

UniCredit Bank d.d. Sarajevo

KM račun: 3383202200014135

Devizni račun: 3380604893778179
SWIFT: UNCRBA 22
IBAN: BA 393380604893778179


Zagrebačka Banka d.o.o. Zagreb

Kunski račun: 2360000-1101690029

Devizni račun:
IBAN: HR 5223600001101690029

Žiro račun HKDD-a u Münchenu (D)
Liga Bank
Luisen str.18
Konto Nummer: 2205637
BLZ 75090300

  • HRVATSKO KATOLICKO DOBROTVORNO DRUSTVO
  • CROATIAN CATHOLIC CHARITY ASSOCIATION
  • KROATISCHE KATHOLISCHE WOHLTATIGE GESELLSCHAFT
  • SOCIETA CATTOLICA CROATA DI BENEFIENZA
  • SOCIETE CROATE CATHOLIQUE DE CHARITY
  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
SlideShow Pro Module v2.0 by JT
Dobrodošli

 

 

Uprava Hrvatskog katoličkog dobrotvornog društva na sjednici održanoj dana 14. lipnja 2014. godine donijela je

O D L U K U

O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA POPUNU SMJEŠTAJA U STUDENTSKIM DOMOVIMA

U ZAGREBU, Savski Gaj I. br.14 i Savski Gaj XII. br.6a ZA ak.god. 2014./15.

OPĆI UVJETI:

- kandidati trebaju imati katolički svjetonazor,

- trebaju imati status redovnog studenta,

POSEBNI UVJETI I KRITERIJI:

- prednost imaju kandidati koji imaju bolji uspjeh na studiju,

- kandidati koji su djeca poginulih branitelja,invalida,

- kandidati iz brojne obitelji,

- kandidati slabog imovnog stanja.

Zamolbe se zaprimaju u uredu HKDD-a Zagreb, Savski Gaj XII. br. 6a i u drugim uredima naših Ogranaka i Povjereništava.

Uz zamolbu treba dostaviti:

- obrazac (prijavnica) HKDD-a,

- životopis,

- dvije fotografije ( u koliko prvi put predajete zamolbu ),

- dokaz o studenskom statusu (ako ste već student, onda i prijepis svih ocjena)

- člansku iskaznicu HKDD-a ( obvezno samo za studente koji već imaju smještaj u domu Hkdd-a ),

- svjedodžbu o položenom maturalnom ispitu te o zadnja tri razreda srednje škole, u koliko upisujete prvu godinu fakulteta.

- Krsni list ili potvrdu o krštenju

Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se razmatrati!

 

Natječaj je otvoren do 18. srpnja 2014.

 

Informacije: 098 / 382 – 175

Anto Jelić, predsjednik