Žiro računi za donacije:

UniCredit Bank d.d. Sarajevo

KM račun: 3383202200014135

Devizni račun: 3380604893778179
SWIFT: UNCRBA 22
IBAN: BA 393380604893778179


Zagrebačka Banka d.o.o. Zagreb

Kunski račun: 2360000-1101690029

Devizni račun:
IBAN: HR 5223600001101690029

Žiro račun HKDD-a u Münchenu (D)
Liga Bank
Luisen str.18
Konto Nummer: 2205637
BLZ 75090300

 • HRVATSKO KATOLIČKO DOBROTVORNO DRUŠTVO
 • CROATIAN CATHOLIC CHARITY ASSOCIATION
 • KROATISCHE KATHOLISCHE WOHLTATIGE GESELLSCHAFT
 • SOCIETA CATTOLICA CROATA DI BENEFIENZA
 • SOCIETE CROATE CATHOLIQUE DE CHARITY
Prijavnica za studentski dom ,,Katarina Kosača'' i ,,Diva Grabovčeva''

Required *

 da   ne 

Uz ovaj obrazac treba priložitI:

 

 1. Zamolbu sa vlastoručnim potpisom
 2. Svjedodžbu o položenom maturalnom ispitu te o zadnja tri razreda srednje škole, u koliko upisujete prvu godinu fakulteta.
 3. Dokaz o studenskom statusu (ako ste već student, onda i prijepis svih ocjena)
 4. Dvije fotografije ukoliko nist bili do sada u našem domu
 5. Fotokopija osobne iskaznice
 6. Fotokopija osobne iskaznice za oba roditelja
 7. Preslika iskaznice HKDD-a (obvezno samo za studente koji već imaju smještaj u domu Hkdd-a )
 8. Krsni list

 

Zamolba s nepotpunom dokumentacijom neće se uzeti u razmatranje!