Žiro računi za donacije:

UniCredit Bank d.d. Sarajevo

KM račun: 3383202200014135

Devizni račun: 3380604893778179
SWIFT: UNCRBA 22
IBAN: BA 393380604893778179


Zagrebačka Banka d.o.o. Zagreb

Kunski račun: 2360000-1101690029

Devizni račun:
IBAN: HR 5223600001101690029

Žiro račun HKDD-a u Münchenu (D)
Liga Bank
Luisen str.18
Konto Nummer: 2205637
BLZ 75090300

 • HRVATSKO KATOLIČKO DOBROTVORNO DRUŠTVO
 • CROATIAN CATHOLIC CHARITY ASSOCIATION
 • KROATISCHE KATHOLISCHE WOHLTATIGE GESELLSCHAFT
 • SOCIETA CATTOLICA CROATA DI BENEFIENZA
 • SOCIETE CROATE CATHOLIQUE DE CHARITY
Prijavnica za studentski dom

Required *

 da   ne 

Uz ovaj obrazac treba priložiti:

 1. Zamolbu s vlastoručnim potpisom
 2. Svjedodžbu o položenom maturalnom ispitu te o zadnja tri razreda srednje škole, ukoliko upisujete prvu godinu fakulteta
 3. Dokaz o studenskom statusu (ako ste već student, onda i prijepis svih ocjena)
 4. Jednu fotografiju ukoliko niste bili do sada u našem domu
 5. Fotokopija osobne iskaznice
 6. Fotokopija osobne iskaznice za oba roditelja
 7. Potvrdu o krštenju

 

Zamolba s nepotpunom dokumentacijom neće se uzeti u razmatranje!