Žiro računi za donacije:

UniCredit Bank d.d. Sarajevo

KM račun: 3383202200014135

Devizni račun: 3380604893778179
SWIFT: UNCRBA 22
IBAN: BA 393380604893778179


Zagrebačka Banka d.o.o. Zagreb

Kunski račun: 2360000-1101690029

Devizni račun:
IBAN: HR 5223600001101690029

Žiro račun HKDD-a u Münchenu (D)
Liga Bank
Luisen str.18
Konto Nummer: 2205637
BLZ 75090300

  • HRVATSKO KATOLIČKO DOBROTVORNO DRUŠTVO
  • CROATIAN CATHOLIC CHARITY ASSOCIATION
  • KROATISCHE KATHOLISCHE WOHLTATIGE GESELLSCHAFT
  • SOCIETA CATTOLICA CROATA DI BENEFIENZA
  • SOCIETE CROATE CATHOLIQUE DE CHARITY
Programska načela

GLAVNI CILJ HRVATSKOG KATOLIČKOG DOBROTVORNOG DRUŠTVA JE DUHOVNI I MATERIJALNI PREPOROD HRVATSKOG KATOLIČKOG PUČANSTVA

 *  pomagati obiteljima i bračnim drugovima, i svim osobama kojima treba pomoć, kako u savjetima i razgovorima tako i materijalno prema mogućnostima;

*  organizirati prikupljanje i dijeljenje materijalne pomoći, kao i sve poslove zbrinjavanja ljudi u izvanrednim prilikama;

*  pružati besplatne i prihvatljive zdravstvene obrtničko-stručne i druge usluge obiteljima i osobama u potrebi;  

*  posredovati kod traženja zaposlenja, stana, kod upisa u školu i dr.;

*  pozivati na susrete i priredbe duhovnog i kulturnog sadržaja;

*  prikupljati i razmjenjivati materijalna dobra kako je uobičajeno u kršćanskim karitativnim  udrugama;     


HKDD je udruga katolika utemeljena poradi koordiniranog promicanja plodnije i izravne duhovne i materijalne pomoći, onima kojima je najpotrebnija, a prije svega mladim obiteljima;     - usluge ne ograničava niti konfesionalnom niti nacionalnom pripadnošću;  - radi uklanjanja posljedica siromaštva u narodu koje ugrožava život i zdravlje ljudi, HKDD ce pružati uzajamnu i izravnu pomoć ljudima u svim potrebama svagdašnjeg života i rada;

HKDD će pružati materijalnu pomoć svima i neposredno zbrinjavati osobe koje su morale napustiti svoje domove, materijalno ih potpomagati i brinuti se za nastradale u prirodnim nepogodama, kao i one koji su iz drugih razloga zapali u životne tegobe. HKDD ce pružati besplatne zdravstvene usluge, surađivati s invalidnim osobama (kao što su udruženja slijepih, distrofičara, gluhonijemih i sl.) pribavljati ortopedska pomagala i lijekove kao i organizirati patronažne službe;

Kako je nezaposlenost jedna od najtežih društvenih problema, HKDD ce se brinuti o namještenju nezaposlenih i za rad sposobnih osoba, osnivati radionice, servise i sl. za angažiranje nezaposlenih, osobito invalidnih osoba;

HKDD će također usmjeriti svoje djelatnosti i skrb za napuštenu djecu i siročad, kao i djecu čiji roditelji nisu u mogućnosti osigurati im normalno razvijanje, život i odgoj. U svezi s tim osnivat će se domovi za napuštenu djecu, smještati djecu u obitelji koje imaju mogućnost pružanja odgovornih uvjeta za život, te odgoj i obrazovanje takve djece. HKDD će sudjelovati u stipendiranju kao i pri smještaju u odgovarajuće domove studenata i đaka, osobito iz siromašnih obitelji.  

Za ostvarivanje postavljenih ciljeva HKDD će surađivati sa svim socijalnim, zdravstvenim, dobrotvornim, strukovnim i drugim humanitarnim organizacijama kao i sa Zavodima za zapošljavanje, poduzećima i ostalim institucijama koje se posredno ili neposredno angažiraju u zbrinjavanju socijalno ugroženih slojeva u pučanstvu;

HKDD ostvaruje svoje ciljeve i djelatnosti kroz: savjetovališta, zdravstvene usluge, kulturno-odgojne usluge, obrtničko-stručne usluge, karitativne usluge.

Izvori financiranja Društva su: članarina, dobrotvorni prilozi, dotacije, zaklade i sredstva iz različitih djelatnosti HKDD-a.