Žiro računi za donacije:

UniCredit Bank d.d. Sarajevo

KM račun: 3383202200014135

Devizni račun: 3380604893778179
SWIFT: UNCRBA 22
IBAN: BA 393380604893778179


Zagrebačka Banka d.o.o. Zagreb

Kunski račun: 2360000-1101690029

Devizni račun:
IBAN: HR 5223600001101690029

Žiro račun HKDD-a u Münchenu (D)
Liga Bank
Luisen str.18
Konto Nummer: 2205637
BLZ 75090300

  • HRVATSKO KATOLIČKO DOBROTVORNO DRUŠTVO
  • CROATIAN CATHOLIC CHARITY ASSOCIATION
  • KROATISCHE KATHOLISCHE WOHLTATIGE GESELLSCHAFT
  • SOCIETA CATTOLICA CROATA DI BENEFIENZA
  • SOCIETE CROATE CATHOLIQUE DE CHARITY
Humanitarne akcije

KARITATIVNA POMOĆ

Naše je društvo veoma aktivno u pružanju karitativne pomoći u odjeći, obući, hrani, namještaju, kućnim strojevima i sl. Pomoć dobivamo od ljudi iz Sarajeva, veliki dio od naših dobročinitelja iz inozemstva, a nešto i od drugih karitativnih udruga s kojima vrlo uspješno surađujemo. Posebno ističemo: «Kruh sv.Ante» i župni caritas Svetog Luke u Sarajevu, Caritas Biskupske konferencije BiH, Caritasom Vrhbosanske nadbiskupije i drugim humanitarnim udrugama.

 


POMOĆ OBITELJIMA U SEOSKOM GOSPODARSTVU

Naša akcija pomoći ljudima na seli ,,Dobri pastir'' traje više od 10 godina. Projekat je vrlo uspješan. Projekat je tako kocipiran da korisniku omogućimo određeni broj ovaca, krava, pčela koje korisnici vračaju u slijedeće tri godine što nam omogućava dugotrajnost projekta i proširenje broja korisnika. U biti ovaj naš projekt je jedan vid beskamatnog kredita. U protekloj godini zajedno sa našim donatorima iz inozemstva pohodili smo neke obitelji korisnika te novim korisnicima podjelili više desetaka krava, koza i pčela.