Žiro računi za donacije:

UniCredit Bank d.d. Sarajevo

KM račun: 3383202200014135

Devizni račun: 3380604893778179
SWIFT: UNCRBA 22
IBAN: BA 393380604893778179


Zagrebačka Banka d.o.o. Zagreb

Kunski račun: 2360000-1101690029

Devizni račun:
IBAN: HR 5223600001101690029

Žiro račun HKDD-a u Münchenu (D)
Liga Bank
Luisen str.18
Konto Nummer: 2205637
BLZ 75090300

  • HRVATSKO KATOLIČKO DOBROTVORNO DRUŠTVO
  • CROATIAN CATHOLIC CHARITY ASSOCIATION
  • KROATISCHE KATHOLISCHE WOHLTATIGE GESELLSCHAFT
  • SOCIETA CATTOLICA CROATA DI BENEFIENZA
  • SOCIETE CROATE CATHOLIQUE DE CHARITY
Studentski domovi

Jedan od prioriteta  HKDD-a je pružanje pomoći u odgoju i obrazovanju mladih, a posebice onima kojima materijalno-socijalno stanje ne može osigurati prikladno i kvalitetno školovanje. Prilozima dobrih ljudi, naših donatora i sponzora iz inozemstva i zemlje, prikupljanjem članarine, te ostvarenim fondom prikupljenih novčanih sredstava, pružamo financijsku potporu studentima i đacima koji pokazuju zavidne rezultate u školovanju i studiranju. Posebno pokušavamo pomoći svima čiji su roditelji stradali u Domovinskom ratu te onima slabog imovinskog stanja.

Znajući da je jedino ulaganjem u mlade ljude i intelektualnim rastom pojedinaca moguće očekivati razvoj i napredak cjelokupnog društva na svim područjima, HKDD se u svom djelovanju i usmjerio prema ostvarivanju tih ciljeva. Tako smo, zahvaljujući našim donatorima, započeli, a tijekom 1996. god. i dovršili gradnju muškog studentskog doma u Zagrebu - Dom za smještaj studenata „KATARINA KOSAČA".  U tom su objektu smještena 34 studenta. Tijekom 1998. god. je dovršena i izgradnja drugog (ženskog) doma u Zagrebu koji nosi naziv Dom za smještaj studenata „DIVA GRABOVČEVA".  U njemu su smještene 43 studentice.Prilikom primanja studenata u domove prednost imaju djeca iz višebrojnih obitelji, djeca invalida i stradalnika domovinskog rata te djeca iz obitelji s niskim materijalnim statusom. Tu su svakako i studenti s odličnim prosjekom ocjena, a zatim i svi oni kojima je potrebna naša pomoć.